3 วัน 2 คืน แบบเต็มอิ่ม

3 วัน 2 คืน แบบเต็มอิ่ม

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน นอนเกาะหลีเป๊ะ

รหัส LIPE-007

แพ็คเกจนี้เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

โปรแกรมทัวร์

วันแรก

รับ – เกาะไข่ – ส่งโรงแรม

 • รถรับเดินทางมายังท่าเรือปากบาราพร้อมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะ 
 • ระหว่างทางแวะเกาะไข่ ( ซุ้มประตูแห่งรัก )  
 • เราจะนำทุกท่านเข่าสู่ที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ 
 • รับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย ( ไม่รวมในแพ็คเกจ )

วันที่สอง

ท่องทะเลสตูล

รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท 

09.00 น. ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมาย หน้าชายหาดเกาะหลีเป๊ะ

09.30 น. ออกเดินทางสู่ เกาะดง เชิญท่านเล่นน้ำสีมรกต ที่เกาะดง หรือ จะนั่งพักผ่อน ถ่ายรูป กับชายหาดสวยๆ

10.30 น. เดินทางสู่ เกาะรอกลอย พาคณะทุกท่านดำน้ำตื้นดู ปะการังสวยๆ ที่มีฝูงปลานานาชนิด ล้อมรอบตัว พร้อมทั้งเล่นน้ำตามอัธยาศัย

11.30 น. จากนั้นพาคณะเดินทางสู่ หาดทรายขาว เกาะราวี เดินชมความสวยงามของหาดทรายขาว

12.30 น.ออกเดินทางสู่ เกาะหินงาม  และรับประทานอาหารบนเรือ

13.00 น. เดินทางถึง เกาะหินงาม ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับชายหาดหินทั้งเกาะที่มีสีดำนิล เสร็จแล้วพาคณะมาดำน้ำดูปะการังที่ ด้านหลังของ เกาะหินงาม มีทั้งปะการังชายผ้า ดอกไม้ทะเล และปลาการ์ตูน

14.00 น. จากนั้นพาคณะไปชม ปะการังเจ็ดสีที่ ร่องน้ำจาบัง ซึ่งมีปะการังอ่อนสีสันสวยงามและเป็นหนึ่งในจุดที่สวยที่สุดในทะเลอันดามัน

15.00 น. จากนั้นเดินทางไปสู่ เกาะยาง นับเป็นเกาะที่มีแหล่งปะการังและปลาสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของหมู่เกาะทะเลสตูล เกาะยางยังมีหาดทรายขาวสะอาดให้แวะพักเหนื่อย เดินเล่นบนหาดทราย และถ่ายรูป ตามอัธยาศัย 

16.00 น. กลับที่พักให้ลูกค้าได้พักผ่อนตามอัธยาศัย รับประทานอาหารเย็น ที่โรงแรม

วันที่สาม

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท

เตรียมตัวอำลาเกาะหลีเป๊ะถ่ายรูปพร้อมเก็บความประทับใจ เวลาเรือส่งกลับท่าเรือปากบารา มีให้บริการตั้งแต่ 9.30 – 16.00 น. ตามความสะดวกขอลูกค้า

เลือกรีสอร์ท ประเภทห้องพัก

Bundhaya Resort

Superrior Bungalow

2 ท่าน

ราคา
฿ 7200 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

4 ท่าน

ราคา
฿ 6100 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

6 ท่าน

ราคา
฿ 5800 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 5600 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 10 Jan Peak season เพิ่มท่านละ 300 บาท

Bundhaya Resort

Delux Bungalow​

2 ท่าน

ราคา
฿ 7400 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

4 ท่าน

ราคา
฿ 6300 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

6 ท่าน

ราคา
฿ 6000 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 5800 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 10 Jan Peak season เพิ่มท่านละ 300 บาท

Bundhaya Resort

Garden Deluxe Bungalow​

2 ท่าน

ราคา
฿ 8100 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

4 ท่าน

ราคา
฿ 7000 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

6 ท่าน

ราคา
฿ 6700 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 6500 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 10 Jan Peak season เพิ่มท่านละ 400 บาท

Bundhaya Resort

Deluxe Room​

2 ท่าน

ราคา
฿ 8400 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

4 ท่าน

ราคา
฿ 7300 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

6 ท่าน

ราคา
฿ 7000 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 6800 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 10 Jan Peak season เพิ่มท่านละ 400 บาท

Bundhaya Resort

Family Bungalow ( พัก4 )​

4 ท่าน

ราคา
฿ 5800 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 5300 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 10 Jan Peak season เพิ่มท่านละ 200 บาท

Mountain Resort

Deluxe Garden View​

2 ท่าน

ราคา
฿ 8000 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

4 ท่าน

ราคา
฿ 6900 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

6 ท่าน

ราคา
฿ 6600 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 6400 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 10 Jan / 10 – 15 Apr Peak season เพิ่มท่านละ 500 บาท

Mountain Resort

Grand Garden View​

2 ท่าน

ราคา
฿ 9600 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

4 ท่าน

ราคา
฿ 8500 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

6 ท่าน

ราคา
฿ 8200 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 8000 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 10 Jan / 10 – 15 Apr Peak season เพิ่มท่านละ 400 บาท

Mountain Resort

Ocean Pool Villa​

2 ท่าน

ราคา
฿ 15000 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

4 ท่าน

ราคา
฿ 13900 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

6 ท่าน

ราคา
฿ 13600 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 13400 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 10 Jan / 10 – 15 Apr Peak season เพิ่มท่านละ 2,000 บาท

Mountain Resort

Honeymoon Jacuzzi​

2 ท่าน

ราคา
฿ 15000 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

4 ท่าน

ราคา
฿ 13900 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

6 ท่าน

ราคา
฿ 13600 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 13400 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 10 Jan / 10 – 15 Apr Peak season เพิ่มท่านละ 2,000 บาท

Mountain Resort

Villa Family Bungalow ( พัก 4 )​

4 ท่าน

ราคา
฿ 7500 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 7000 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 10 Jan / 10 – 15 Apr Peak season เพิ่มท่านละ 700 บาท

Varin Beach Resort

Standard​

2 ท่าน

ราคา
฿ 6700 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

4 ท่าน

ราคา
฿ 5900 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

6 ท่าน

ราคา
฿ 5300 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 5100 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 19 Apr / Peak season เพิ่มท่านละ 500 บาท

20 Apr – 10 May Green Season ลดท่านละ 300 บาท

Varin Beach Resort

Superior​

2 ท่าน

ราคา
฿ 7000 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

4 ท่าน

ราคา
฿ 5900 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

6 ท่าน

ราคา
฿ 5600 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 5400 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 19 Apr / Peak season เพิ่มท่านละ 500 บาท

20 Apr – 10 May Green Season ลดท่านละ 400 บาท

Varin Beach Resort

Deluxe​

2 ท่าน

ราคา
฿ 7200 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

4 ท่าน

ราคา
฿ 6100 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

6 ท่าน

ราคา
฿ 5800 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 5400 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 19 Apr / Peak season เพิ่มท่านละ 500 บาท

20 Apr – 10 May Green Season ลดท่านละ 300 บาท

Varin Beach Resort

Air Villa​

2 ท่าน

ราคา
฿ 7500 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

4 ท่าน

ราคา
฿ 6400 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

6 ท่าน

ราคา
฿ 6100 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 5900 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 19 Apr / Peak season เพิ่มท่านละ 500 บาท

20 Apr – 10 May Green Season ลดท่านละ 400 บาท

Varin Beach Resort

Standard Family ( พัก 4 )​

4 ท่าน

ราคา
฿ 5400 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 4900 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 19 Apr / Peak season เพิ่มท่านละ 300 บาท

20 Apr – 10 May Green Season ลดท่านละ 100 บาท

Varin Beach Resort

Family ( พัก 8 ) ​

8 ท่าน

ราคา
฿ 4900 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 19 Apr / Peak season เพิ่มท่านละ 300 บาท

Bundhaya Villa

Deluxe Balcony​

2 ท่าน

ราคา
฿ 8800 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

4 ท่าน

ราคา
฿ 7700 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

6 ท่าน

ราคา
฿ 7400 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 7200 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 500 บาท

Bundhaya Villa

Deluxe Sweet Room​

2 ท่าน

ราคา
฿ 9100 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

4 ท่าน

ราคา
฿ 8000 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

6 ท่าน

ราคา
฿ 7700 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 7500 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 500 บาท

Bundhaya Villa

Deluxe Sweet Sea View​

2 ท่าน

ราคา
฿ 9300 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

4 ท่าน

ราคา
฿ 8200 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

6 ท่าน

ราคา
฿ 7900 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 7700 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 500 บาท

Bundhaya Villa

Beach View Bungalow​

2 ท่าน

ราคา
฿ 9600 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

4 ท่าน

ราคา
฿ 8500 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

6 ท่าน

ราคา
฿ 8200 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 8000 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 600 บาท

Bundhaya Villa

Beach Front Bungalow​

2 ท่าน

ราคา
฿ 10400 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

4 ท่าน

ราคา
฿ 9300 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

6 ท่าน

ราคา
฿ 9000 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 8800 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 500 บาท

Bundhaya Villa

Honeymoon Beach View​

2 ท่าน

ราคา
฿ 10600 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

4 ท่าน

ราคา
฿ 9500 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

6 ท่าน

ราคา
฿ 9200 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 9000 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 600 บาท

Bundhaya Villa

Honeymoon Beach Front​

2 ท่าน

ราคา
฿ 11200 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

4 ท่าน

ราคา
฿ 10100 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

6 ท่าน

ราคา
฿ 9800 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 9600 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 600 บาท

Bundhaya Villa

Honeymoon Beach Front with jacuzzi​

2 ท่าน

ราคา
฿ 12100 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

4 ท่าน

ราคา
฿ 11000 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

6 ท่าน

ราคา
฿ 10700 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 10500 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 500 บาท

Bundhaya Villa

Family suite ( 2 Bed room )​

4 ท่าน

ราคา
฿ 7800 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 7300 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 200 บาท

Akira Lipe Resort

Superior Garden View​

2 ท่าน

ราคา
฿ 10100 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

4 ท่าน

ราคา
฿ 9000 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

6 ท่าน

ราคา
฿ 8700 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 8500 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 700 บาท

16 May – 15 Jan / 16 – 31 Oct Pre Season ลดท่านละ 600 บาท

Akira Lipe Resort

Deluxe Garden View​

2 ท่าน

ราคา
฿ 10500 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

4 ท่าน

ราคา
฿ 9400 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

6 ท่าน

ราคา
฿ 9100 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 8900 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 800 บาท

16 May – 15 Jan / 16 – 31 Oct Pre Season ลดท่านละ 700 บาท

Akira Lipe Resort

Superior Pool Access​

2 ท่าน

ราคา
฿ 10800 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

4 ท่าน

ราคา
฿ 9700 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

6 ท่าน

ราคา
฿ 9400 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 9200 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 800 บาท

16 May – 15 Jan / 16 – 31 Oct Pre Season ลดท่านละ 700 บาท

Akira Lipe Resort

Deluxe Pool Access​

2 ท่าน

ราคา
฿ 11300 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

4 ท่าน

ราคา
฿ 10200 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

6 ท่าน

ราคา
฿ 9900 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 9700 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 900 บาท

16 May – 15 Jan / 16 – 31 Oct Pre Season ลดท่านละ 800 บาท

Akira Lipe Resort

Villa​

2 ท่าน

ราคา
฿ 12200 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

4 ท่าน

ราคา
฿ 11000 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

6 ท่าน

ราคา
฿ 10800 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 10600 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,000 บาท

16 May – 15 Jan / 16 – 31 Oct Pre Season ลดท่านละ 900 บาท

Idyllic Concept Resort

i-Garden​

2 ท่าน

ราคา
฿ 10300 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

4 ท่าน

ราคา
฿ 9200 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

6 ท่าน

ราคา
฿ 8900 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 8700 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

Idyllic Concept Resort

i-Green​

2 ท่าน

ราคา
฿ 10300 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

4 ท่าน

ราคา
฿ 9200 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

6 ท่าน

ราคา
฿ 8900 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 8700 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

Idyllic Concept Resort

i-Sea​

2 ท่าน

ราคา
฿ 10600 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

4 ท่าน

ราคา
฿ 9500 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

6 ท่าน

ราคา
฿ 9200 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 9000 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

Idyllic Concept Resort

i-Comfy​

2 ท่าน

ราคา
฿ 10600 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

4 ท่าน

ราคา
฿ 9500 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

6 ท่าน

ราคา
฿ 9200 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 9000 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

Idyllic Concept Resort

i-Mountain​

2 ท่าน

ราคา
฿ 10600 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

4 ท่าน

ราคา
฿ 9500 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

6 ท่าน

ราคา
฿ 9200 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 9000 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

Idyllic Concept Resort

i-Sun​

2 ท่าน

ราคา
฿ 10600 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

4 ท่าน

ราคา
฿ 9500 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

6 ท่าน

ราคา
฿ 9200 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 9000 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

Idyllic Concept Resort

i-Leaf​

2 ท่าน

ราคา
฿ 10600 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

4 ท่าน

ราคา
฿ 9500 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

6 ท่าน

ราคา
฿ 9200 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 9000 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

Idyllic Concept Resort

i-Sky​

2 ท่าน

ราคา
฿ 11600 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

4 ท่าน

ราคา
฿ 10500 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

6 ท่าน

ราคา
฿ 10200 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 10000 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

Idyllic Concept Resort

i-Luxury​

2 ท่าน

ราคา
฿ 11600 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

4 ท่าน

ราคา
฿ 10500 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

6 ท่าน

ราคา
฿ 10200 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 10000 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

Idyllic Concept Resort

i-Breeze​

2 ท่าน

ราคา
฿ 14200 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

4 ท่าน

ราคา
฿ 13100 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

6 ท่าน

ราคา
฿ 12800 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 12600 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

Idyllic Concept Resort

i-Beach Front​

2 ท่าน

ราคา
฿ 15500 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

4 ท่าน

ราคา
฿ 14400 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

6 ท่าน

ราคา
฿ 14100 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 13900 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

Idyllic Concept Resort

i-Pano​

2 ท่าน

ราคา
฿ 15500 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

4 ท่าน

ราคา
฿ 14400 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

6 ท่าน

ราคา
฿ 14100 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 13900 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

Sita Beach Resort

Superior Garden View​

2 ท่าน

ราคา
฿ 8700 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

4 ท่าน

ราคา
฿ 7600 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

6 ท่าน

ราคา
฿ 7300 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

8 ท่าน

ราคา
฿ 7100 ต่อท่าน
 • ราคา/ท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 800 บาท

1 May – 31 Oct Green Season ลดท่านละ 1,200 บาท

ราคานี้รวม

 • ค่ารถรับ - ส่ง สนามบินหาดใหญ่ - ปากบารา
 • ค่าเรือ Speed Boat ไป-กลับ ( เรือจอย )
 • ค่าที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ 2 คืน
 • ทริปท่องทะเล 1 ทริป
 • ไกด์นำเที่ยววันท่องทะเล
 • ค่าอาหาร 5 มื้อ ( เช้า 2 มื้อ เที่ยง 1 มื้อ เย็น 2 มื้อ )
 • เครื่องดื่มของว่าง
 • ค่าหน้ากากดำน้ำ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับคนไทย
 • ค่าเสื้อชูชีพ

สิ่งที่ควรเตรียมไป

 • หมวก ร่ม หรือแว่นตากันแดด
 • เสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยน
 • ครีมหรือโลชั่นกันแดด
 • ผ้าเช็ดตัว หรือผ้าปูนอน
 • งบใช้จ่ายส่วนตัว
 • อุปกรณ์ถ่ายภาพ
 • อุปกรณ์กันน้ำ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ 200 บาท
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ( กรณีต้องการเอกสารรับเงิน​ )

จองแพ็คเกจ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 43/00540 Copyright 2003 @ ทะเลตรัง.com © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำไปทำซำ้ หรือคัดลอกข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต