3 วัน 2 คืน พักบนเกาะหลีเป๊ะ

3 วัน 2 คืน แบบประหยัด

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน นอนเกาะหลีเป๊ะ

รหัส LIPE-006

แพ็คเกจนี้เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

โปรแกรมทัวร์

วันแรก

รับ – เกาะไข่ – ส่งโรงแรม

 • รถรับเดินทางมายังท่าเรือปากบาราพร้อมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะ 
 • ระหว่างทางแวะเกาะไข่ ( ซุ้มประตูแห่งรัก )  
 • เราจะนำทุกท่านเข่าสู่ที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ 
 • รับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย ( ไม่รวมในแพ็คเกจ )

วันที่สอง

เกาะหลีเป๊ะ – เกาะหินงาม – ร่องน้ำจาบัง – เกาะราวี – เกาะอาดัง

รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท 

09.00 น. ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมาย หน้าชายหาดเกาะหลีเป๊ะ

09.30 น. ออกเดินทางสู่ เกาะหินงาม ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับชายหาดหินทั้งเกาะที่มีสีดำนิล เสร็จแล้วพาคณะมาดำน้ำดูปะการังที่ ด้านหลังของ เกาะหินงาม มีทั้งปะการังชายผ้า ดอกไม้ทะเล และปลาการ์ตูนสตูล

10.30 น. จากนั้นพาคณะไปชม ปะการังเจ็ดสีที่ ร่องน้ำจาบัง ซึ่งมีปะการังอ่อนสีสันสวยงามและเป็นหนึ่งในจุดที่สวยที่สุดในทะเลอันดามัน จากนั้นพาคณะเดินทางสู่ หาดทรายขาว เกาะราวี

12.00 น. พาคณะเดินทางสู่ อ่าวสอง เกาะอาดัง พาทุกท่านดำน้ำดูปะการัง มีปะการังหัวกะโหลกเป็นจำนวนมาก เตรียมตัวเดินทางกลับ

15.00 น. เดินทางกลับสู่เกาะหลีเป๊ะ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

วันที่สาม

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท

เตรียมตัวอำลาเกาะหลีเป๊ะถ่ายรูปพร้อมเก็บความประทับใจ เวลาเรือส่งกลับท่าเรือปากบารา มีให้บริการตั้งแต่ 9.30 – 16.00 น. ตามความสะดวกขอลูกค้า

เลือกรีสอร์ท ประเภทห้องพัก

ราคานี้รวม

 • ค่ารถรับ - ส่ง สนามบินหาดใหญ่ - ปากบารา
 • ค่าเรือ Speed Boat ไป-กลับ ( เรือจอย )
 • ค่าที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ 2 คืน
 • ทริปท่องทะเล 1 ทริป
 • ไกด์นำเที่ยววันท่องทะเล
 • ค่าอาหาร 3 มื้อ ( เช้า 2 มื้อ เที่ยง 1 มื้อ )
 • ค่าหน้ากากดำน้ำ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับคนไทย
 • ค่าเสื้อชูชีพ

สิ่งที่ควรเตรียมไป

 • หมวก ร่ม หรือแว่นตากันแดด
 • เสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยน
 • ครีมหรือโลชั่นกันแดด
 • ผ้าเช็ดตัว หรือผ้าปูนอน
 • งบใช้จ่ายส่วนตัว
 • อุปกรณ์ถ่ายภาพ
 • อุปกรณ์กันน้ำ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ 200 บาท
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ( กรณีต้องการเอกสารรับเงิน​ )

จองแพ็คเกจ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 43/00540 Copyright 2003 @ ทะเลตรัง.com © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำไปทำซำ้ หรือคัดลอกข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต