2 วัน 1 คืน แบบประหยัด

2 วัน 1 คืน แบบประหยัด

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน นอนเกาะหลีเป๊ะ

รหัส LIPE-005

แพ็คเกจนี้เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

โปรแกรมทัวร์

วันแรก

เกาะไข่ – เกาะราวี – อ่าวสอง – ร่องน้ำจาบัง – เกาะหินงาม

09.00 น. ลูกค้าเดินทางถึงท่าเรือปากบารา และลงเรือนำเที่ยว

09.30 น. ออกเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางแวะ เกาะไข่ ให้ท่านได้แวะชมซุ้มประตูหินซึ่งเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล

11.30 น. ถึงเกาะหลีเป๊ะ ขึ้นเรือหางยาวไปยัง เกาะราวี ที่มีหาดทรายขาวและเวิ้งอ่าวที่สวยงาม รับประทานอาหารเที่ยงบนเกาะ (อาหารกล่อง )

13.00 น. หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อย ให้ท่านเล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการังบริเวณ อ่าวสอง หลังจากนั้นมุ่งหน้าต่อไปยัง ร่องน้ำจาบัง จุดดำน้ำที่มีปะการังอ่อนเจ็ดสีที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในอันดามัน

15.00 น. เดินทางต่อไปยัง เกาะหินงาม ที่มีหาดหินเรียงร้อยกันเป็นหมื่นเป็นแสนก้อน ยามน้ำทะเลซัดขึ้นมา หินเหล่านี้จะเปียกเปล่งประกายสีดำนิลสวย

16.00 น. เดินทางกลับไปยังเกาะหลีเป๊ะ เรือหางยาวจะไปส่งลูกค้าตามหาดที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ  รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ( ไม่รวมในแพ็คเกจ ) 

วันที่สอง

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท

เตรียมตัวอำลาเกาะหลีเป๊ะถ่ายรูปพร้อมเก็บความประทับใจ เวลาเรือส่งกลับท่าเรือปากบารา มีให้บริการตั้งแต่ 9.30 – 16.00 น. ตามความสะดวกขอลูกค้า

เลือกรีสอร์ท ประเภทห้องพัก

ราคานี้รวม

 • ค่ารถรับ - ส่ง สนามบินหาดใหญ่ - ปากบารา
 • ค่าเรือ Speed Boat ไป-กลับ ( เรือจอย )
 • ค่าที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ 1 คืน
 • ทริปท่องทะเล 1 ทริป
 • ไกด์นำเที่ยววันท่องทะเล
 • ค่าอาหาร 2 มื้อ ( เช้า 1 มื้อ เที่ยง 1 มื้อ )
 • ค่าหน้ากากดำน้ำ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับคนไทย
 • ค่าเสื้อชูชีพ

สิ่งที่ควรเตรียมไป

 • หมวก ร่ม หรือแว่นตากันแดด
 • เสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยน
 • ครีมหรือโลชั่นกันแดด
 • ผ้าเช็ดตัว หรือผ้าปูนอน
 • งบใช้จ่ายส่วนตัว
 • อุปกรณ์ถ่ายภาพ
 • อุปกรณ์กันน้ำ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ 200 บาท
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ( กรณีต้องการเอกสารรับเงิน​ )

จองแพ็คเกจ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 43/00540 Copyright 2003 @ ทะเลตรัง.com © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำไปทำซำ้ หรือคัดลอกข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต