OnedayTrip หลีเป๊ะ

Oneday Trip หลีเป๊ะ

เที่ยวทะเลหลีเป๊ะ วันเดียว

รหัส LIPE-001

แพ็คเกจนี้เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ราคาผู้ใหญ่

฿ 1,590 บาทต่อท่าน
 • ขึ้นที่ท่าเรือปากบารา
 • ลูกค้าต้องมาก่อนเวลา 08.30 น.​

ราคาเด็ก

฿ 1,290 บาทต่อท่าน
 • ขึ้นที่ท่าเรือปากบารา
 • ลูกค้าต้องมาก่อนเวลา 08.30 น.​

โปรแกรมทัวร์

เกาะไข่ – หลีเป๊ะ – เกาะหินงาม – ร่องน้ำจาบัง – เกาะราวี – เกาะยาง – เกาะอาดัง

09.00 น. ลูกค้าเดินทางถึงท่าเรือปากบารา และลงเรือนำเที่ยว

09.30 น. ออกเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางแวะ เกาะไข่ ให้ท่านได้แวะชมซุ้มประตูหินซึ่งเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล

11.30 น.เดินทางมายังจุดที่สอง หาดทรายขาว เกาะราวี ที่มีหาดทรายขาวและเวิ้งอ่าวที่สวยงาม รับประทานอาหารเที่ยงบนเกาะ (อาหารกล่อง )

13.00 น. หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อย ให้ท่านเล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการังบริเวณ อ่าวสอง หลังจากนั้นมุ่งหน้าต่อไปยัง ร่องน้ำจาบัง จุดดำน้ำที่มีปะการังอ่อนเจ็ดสีที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในอันดามัน

15.00 น. เดินทางต่อไปยัง เกาะหินงาม ที่มีหาดหินเรียงร้อยกันเป็นหมื่นเป็นแสนก้อน ยามน้ำทะเลซัดขึ้นมา หินเหล่านี้จะเปียกเปล่งประกายสีดำนิลสวย

16.00 น. หลังจากอิ่มกับทะเลสตูลกันแล้ว นำท่านเดินทางกลับท่าเรือปากบารา

ราคานี้รวม

 • ค่าเรือนำเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ
 • ค่าอาหาร 1 มื้อ ( อาหารกล่อง )
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง
 • ค่าหน้ากากดำน้ำ
 • ค่าไกด์นำเที่ยวตลอดโปรแกรม
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับชาวไทย

สิ่งที่ควรเตรียมไป

 • หมวก ร่ม หรือแว่นตากันแดด
 • เสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยน
 • ครีมหรือโลชั่นกันแดด
 • ผ้าเช็ดตัว หรือผ้าปูนอน
 • งบใช้จ่ายส่วนตัว
 • อุปกรณ์ถ่ายภาพ
 • อุปกรณ์กันน้ำ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติ 200 บาท
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการเอกสารรับเงิน)
 • ไม่รวมค่ารถรับ - ส่ง

จองแพ็คเกจ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 43/00540 Copyright 2003 @ ทะเลตรัง.com © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำไปทำซำ้ หรือคัดลอกข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต