เที่ยววันเดียว4เกาะ Speedboat

Speedboat ทะเลตรัง

แพ็คเกจทัวร์เที่ยวทะเลตรัง แบบไปเช้าเย็นกลับ ท่องทะเล  4 เกาะ 5 จุดดำน้ำ
รหัส D-007
เที่ยวได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 พฤษภาคม ของทุกปี

ราคาผู้ใหญ่

เจอท่าเรือ
฿ 1200 บาท / ราคาต่อท่าน
 • ขึ้นเรือที่ท่าเรือปากเมง
 • ลูกค้าต้องมาก่อน 09.30 น.

ราคาเด็ก

เจอท่าเรือ
฿ 1000 บาท / ราคาต่อท่าน
 • อายุ 3 - 11 ขวบ
 • มาก่อน 09.30 น.

ราคาผู้ใหญ่

รับในเมืองตรัง
฿ 1300 บาท / ราคาต่อท่าน
 • รถตู้วนรับช่วงเวลา 08.00-08.45
 • ลูกค้าต้องอยู่ในเมืองก่อน 08.30

ราคาเด็ก

รับในเมืองตรัง
฿ 1100 บาท / ราคาต่อท่าน
 • อายุ 3 - 11 ขวบ
 • ลูกค้าต้องอยู่ในเมืองก่อน 08.30.

โปรแกรม

รถตู้วนรับเวลา 08.00-08.40 น.
รถตู้รับท่านตามจุดนัดพบ (กรณีซื้อแพ็คเกจพร้อมรถรับ-ส่ง) นำท่านเดินทางมายังท่าเรือปากเมง

เวลา
ลูกค้าเดินทางถึงท่าเรือปากเมง จากนั้นลงชื่อกับเจ้าหน้าที่ที่รอท่านอยู่ที่ท่าเรือปากเมง และเตรียมลงเรือ

เวลา
เริ่มออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เกาะมุกต์” เพื่อชื่นชมความมหัศจรรย์ภายในถ้ำมรกต (Unseen in thailand) ความยาวในการเข้าถ้ำมรกต 80 เมตร ซึ่งต้องต่อแถวเข้าไปข้างในถ้ำ ซึ้งทางเข้าไปจะมืดสนิทซึ่งจะมีไกค์หรือมัคคุเทศก์นำเราเข้าไป 

 

ถ้ำมรกต : Emerald Cave

เวลา
ออกเดินทาง(เกาะกระดานจุดที่1) พร้อมทานข้าวเที่ยง 
จากนั้นเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ “เกาะกระดาน” ซึ่งเป็นเกาะที่สวยที่สุดในจังหวัดตรัง พร้อมกับรับประทานอาหารบนเรือแบบบุฟเฟ่ต์ รสชาติอาหารใต้แท้ๆ (อิสลามทานได้) และสามารถเล่นน้ำได้ตามอัธยาศัย

เกาะกระดาน : Koh Kradan

เวลา
ออกเดินทาง(เกาะกระดาน)
เดินทางไปยัง “อ่าวไผ่” (เกาะกระดานจุดที่2) เพื่อดำน้ำดูปะการัง ปลาหลากหลายชนิด ให้ท่านได้ชมกัน

เวลา

เดินทางสู่ “เกาะแหวน” หนึ่งเดียวของทะเลตรัง ความฝันของนักดำน้ำที่ชวนหลงไหลชมความงามของโลกใต้ทะเล สัมผัสประติมากรรม และจุดดำน้ำลึกซึ่งนักดำน้ำไม่ควรพลาด

เกาะแหวน

เวลา
ออกเดินทาง (เกาะเชือก)
เดินทางต่อมายัง “เกาะเชือก” ซึ่งเป็นเกาะหินปูนสองเกาะติดกัน เป็นแห่งความสมบูรณ์ของการดำน้ำเพราะที่นี้เต็มไปด้วยปะการังและฝูงปลามากมายหลายชนิด

  

เกาะเชือก

เวลา
เดินทางกลับมายังท่าเรือปากเมง ท่านสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้า 
สำหรับท่านที่จะเดินทางกลับในเมืองให้เตรียมพร้อมสำหรับขึ้นรถตู้ที่สำนักงานเตรียมไว้ (กรณีซื้อแพ็คเกจพร้อมรถรับ-ส่ง)

ราคานี้รวม

 • ค่าเรือ เรือSpeedboat ท่องทะเล
 • ค่าอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์
 • อุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากาก เสื้อชูชีพ
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับคนไทย
 • อาหารว่าง ผลไม้ น้ำดื่ม น้ำแข็ง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
 • ค่ารถตู้รับ-ส่ง ตัวเมืองตรัง-ท่าเรือปากเมง
 • ค่ามัคคุเทศน์นำเที่ยวตลอดโปรแกรม

ราคานี้ไม่รวม ( ลูกค้าจ่ายเอง)

 • ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติ 200 บาท
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการเอกสารรับเงิน)

เที่ยวได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 31 พฤษภาคม ของทุกปี

** ต้องการรถส่งสนามบินขากลับเพิ่มท่านละ 200 บาท

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 43/00540 Copyright 2003 @ ทะเลตรัง.com © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำไปทำซำ้ หรือคัดลอกข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต