fbpx

เรือลอยอังคาร

สำหรับทุกท่านที่ต้องการเรือไว้สำหรับใช้ในการลอยอังคาร ที่ท่าเรือปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง มีให้บริการนะครับ สำหรับเรือที่ใช้ใรการลอยอังคารนั้นมีทั้งหมด 3 แบบ เรือหางยาว เรือสปีดโบ๊ท เรือใหญ่ ราคาในการเช่าเรือเชิญเลื่อนดูได้ข้างล่าง

เรือลอยอังคาร

เรือลอยอังคาร

1 รีวิว
เรือลอยอังคาร
เรือลอยอังคาร

เรือหางยาว

ค่าบริการเช่าเรือหางยาว

จำนวน 1 – 5 ท่าน ราคา  999  บาท

จำนวน 6 – 13 ท่าน ราคา  1,500  บาท

2 รีวิว
เรือลอยอังคาร
เรือลอยอังคาร

เรือสปีดโบ๊ท

ค่าบริการเช่าเรือสปีดโบ๊ท

จำนวน 1 – 33 ท่าน ราคา  2,500  บาท

3 รีวิว
เรือลอยอังคาร

เรือใหญ่ชั้นเดียว

ค่าบริการเช่าเรือใหญ่ชั้นเดียว

จำนวน 1 – 30 ท่าน ราคา  3,500  บาท

ติดต่อเช่าเรือ / สอบถามข้อมูล

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 43/00540 Copyright 2003 @ ทะเลตรัง.com © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำไปทำซำ้ หรือคัดลอกข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต