เที่ยวเมืองตรังเต็มวัน

เที่ยวเมืองตรัง

เที่ยวเมืองตรังเต็มวัน

รหัส D-005

เริ่มตั้งแต่ 6 ท่านเป็นต้นไป เที่ยวได้ทั้งปี

ราคาผู้ใหญ่

รับในเมืองตรัง
฿ 800 บาท / ราคาต่อท่าน
  • ราคานี้สำหรับ 6 ท่านขึ้นไป
  • รถตู้วนรับช่วงเวลา 08.00-08.45

ราคาเด็ก

รับในเมืองตรัง
฿ 640 บาท / ราคาต่อท่าน
  • รถตู้วนรับช่วงเวลา 08.00-08.45
  • ลูกค้าต้องอยู่ในเมืองก่อน 08.30

โปรแกรม

09.00 น.

09.00 น รถรับที่ลูกค้าที่สนามบินตรัง สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง โรงแรมที่พัก เตรียมพร้อมเดินทางไปยัง ถ้ำเลเขากอบ (เปลี่ยนเสื้อผ้าสบายๆ ต้องลุยถ้ำ นั่งเรือ เดินป่า )

09.30 น. ออกเดินทางไปยัง “ถ้ำเลเขากอบ”  (Unseen in Thailand) ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ สำหรับผู้ที่ชอบ การผจญภัย เพราะถ้ำแห่งนี้มีทางน้ำใต้ดินไหลผ่าน ต้องใช้เรือล่องตามลำน้ำเข้าไปข้างใน เพื่อไปชมหินงอกหินย้อยอันงดงาม ซึ่งยังมีการ ก่อตัว ของหินอยู่ ภายในสลับซับซ้อนมีถ้ำต่างๆ หลาย สิบถ้ำ แต่ที่เปิดให้เที่ยวชมด้วยการล่องเรือมี เพียง 5 ถ้ำ

11.30 น.เดินทางสู่ เขาหัวแตก เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบการผจญภัยด้วยกิจกรรมทางน้ำ  พายเรือคายัค เล่นน้ำท่ามกลางป่าไม้เขียวขจีนานาชนิดที่รายล้อม ต่อด้วย “ศูนย์ศิลปะวิถี” เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และฐานรากของบรรพบุรุษ ภายในเนื้อที่ 16 ไร่

12.00 น. ทานอาหารเที่ยวตามอัธยาศัย ลูกค้าจ่ายเอง พนักงานขับรถสามารถแนะนำได้

13.00 น. เดินทางต่อไปยัง “พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี” ชมอดีตของเจ้าเมืองตรัง ประวัติความเป็นมาของตรัง สิ่งของเครื่องใช้เก่าแก่ ถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึก ต่อด้วยชมความเก่าแก่ของ “สถานีรถไฟกันตัง” สถานีสุดท้ายของภาคใต้ฝั่งอันดามัน ซึ่งก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบ “ชิโนโปรตุกีส” แวะชม “ต้นยางพาราต้นแรก” ของประเทศไทย 

14.30 น. เดินทางต่อไปยัง “สะพานยอดไม้”  สวนพฤกษศาสตร์ (ทุ่งค่าย) เป็นเส้นทางเดินชมศึกษาธรรมชาติ พันธุ์ไม้หลากหลายชนิด

16.00 น. เที่ยวเสร็จแล้วส่งลูกค้าสนามบิน หรือ บขส ตามเวลาที่ลูกค้ากำหนดตารางเดินทาง

ราคานี้รวม

  • ค่ารถนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ
  • ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับคนไทย
  • ค่าเรือเข้าถ้ำเลเขากอบ

ราคานี้ไม่รวม

  • ค่าธรรมเนียมอุทยานชาวต่างชาติ 200 บาท
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ในกรณีลูกค้าร้องขอ)
  • อาหารกลางวัน

จองทัวร์

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 43/00540 Copyright 2003 @ ทะเลตรัง.com © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำไปทำซำ้ หรือคัดลอกข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต