เที่ยวเกาะรอกวันเดียว

เที่ยวเกาะรอกนอก-เกาะรอกใน-เกาะม้า วันเดียว

แพ็คเกจทัวร์เที่ยวทะเล เกาะรอก-เกาะม้า พาชมความงามของทะเลที่ขึ้นชื่อว่า ราชินีแห่งท้องทะเลอันดามัน เดินทางด้วยเรือ (Speed Boat) แบบไปเช้าเย็นกลับ

ราคาผู้ใหญ่

เจอท่าเรือ
1650 บาท
 • เจอท่าเรือก่อน 09.30 น.
Popular

ราคาเด็ก

เจอท่าเรือ
1350 บาท
 • เจอท่าเรือก่อน 09.30 น.
Popular

ราคาผู้ใหญ่

รับในเมือง
1750 บาท
 • รถรับในเมือง 08.30
Popular

ราคาเด็ก

รับในเมือง
1450 บาท
 • รถรับในเมือง 08.30
Popular

โปรแกรมทัวร์

รถตู้วนรับเวลา 08.00-08.40
รถตู้รับท่านตามจุดนัดพบในเขตอำเภอเมืองตรัง 
(กรณีซื้อแพ็คเกจพร้อมรถรับ-ส่ง) นำท่านเดินทางมายังท่าเรือปากเมง

11.00 น.
ออกเดินทาง(เกาะรอกนอก)

เริ่มออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เกาะรอกนอก” เพื่อชื่นชมความงามของ ราชินีแห่งท้องทะเลอันดามัน ดำน้ำดูปะการัง

 

12.30 น.
อาหารเที่ยง
พักทานอาหารเที่ยงบน “เกาะรอกนอก” ของฝั่งอุทยาน พักผ่อน เล่นน้ำ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

13.00 น.
ออกเดินทาง(เกาะรอกใน)
ซึ่งเป็นที่ดำน้ำอีกจุด เพื่อให้ลูกค้าดำน้ำดูปะการัง ฝูงปลามากมายและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ทะเล
14.30 น.
ออกเดินทาง(เกาะม้า)
เกาะม้าจะเป็นจุดดำน้ำที่สุดท้าย ซึ่งเกาะม้าจะมีดอกไม้ทะเล ให้ท่านได้ชมความสวยงาม

เดินทางกลับ
เดินทางกลับมายังท่าเรือปากเมง ท่านสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ที่สำนักงาน สำหรับท่านที่จะเดินทางกลับในเมืองให้เตรียมพร้อมสำหรับขึ้นรถตู้ที่สำนักงานเตรียมไว้ให้        (กรณีซื้อแพ็คเกจพร้อมรถรับ-ส่ง)

ราคานี้รวม

 • ค่าเรือ Speed Boat ท่องทะเล
 • ค่าอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์
 • อุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากาก เสื้อชูชีพ
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับคนไทย
 • อาหารว่าง ผลไม้ น้ำดื่ม น้ำแข็ง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
 • ค่ารถตู้รับ-ส่ง ตัวเมืองตรัง-ท่าเรือปากเมง
 • ค่ามัคคุเทศน์นำเที่ยวตลอดโปรแกรม

ราคานี้ไม่รวม ( ลูกค้าจ่ายเอง)

 • ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติ 400 บาท
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการเอกสารรับเงิน)

เที่ยวได้ตั้งแต่ 15 ตุลาคม - 15 พฤษภาคม ของทุกปี

** ต้องการรถส่งสนามบินเพิ่มท่านละ 200 บาท

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 43/00540 Copyright 2003 @ ทะเลตรัง.com © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำไปทำซำ้ หรือคัดลอกข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต