เที่ยวตรังนอนในเมือง

2 วัน 1 คืน

เที่ยวทะเลตรัง นอนในเมือง

รหัส P1-001

แพ็คเกจนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 พฤษภาคม ทุกปี

โปรแกรมทัวร์

วันแรก

08.30 น. รถตู้เดินทางรับท่านตามสถานที่ต่างๆ ท่านควรพร้อมก่อน 8.30 น. ขึ้นรถตู้มุ่งหน้าสู่ท่าเรือปากเมง โดยใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที ถึงท่าเรือปากเมงแล้วให้เตรียมพร้อมสำหรับขึ้นเรือ

09.30 น. เรือเริ่มออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เกาะมุกต์” เพื่อชื่นชมความมหัศจรรย์ภายในถ้ำทะเล (Unseen in Thailand ) ร่วมกันค้นหาที่มาของชื่อ “ถ้ำมรกต” ซึ่งอยู่ภายในหุบเขาซึ่งตั้งสูงตระหง่านบนเกาะมุก

จากนั้นเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ “เกาะกระดาน” ซึ่งเป็นเกาะที่สวยงามที่สุดในทะเลตรัง ซึ่งเกาะแห่งนี้ เป็นเกาะแรกที่จัดงานวิวาร์ใต้สมุทรของจังหวัดตรัง ท่านจะได้สัมผัสกับปลาดาวที่มีขนาดใหญ่ หาดทรายที่ขาวเนียน ซึ่งท่านจะได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำ ชมความสวยงามของเกาะแห่งนี้

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือแบบบุพเฟ่ต์ อาหารปรุงจากครัวที่ถูกหลักอนามัย พร้อมทั้งอาหารว่าง ชา กาแฟ ผลไม้สด รสชาติแบบคนใต้แท้ๆ (อิสลามทานได้)

13.30 น. เดินทางต่อไปยัง “เกาะเชือก” ซึ่งเป็นเกาะหินปูนสองเกาะ ติดกัน เป็นเกาะแห่งความสมบูรณ์ของการดำน้ำตื้น ซึ่งมีประการังแข็ง ประการังเขากวางขนาดใหญ่ ประการังอ่อนหลายหลากสี รวมไปถึงดอกไม้ กัลปังหา ตลอดจนปลาสวยงามมากมายหลากหลายชนิด ให้ท่านได้อิ่มกับการดำน้ำตื้น

16.30 น.เดินทางถึงท่าเรือ ปากเมง อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อ รถรับเดินทางกลับตัวเมืองตรัง เข้าพักที่โรงแรมธรรมรินทร์ พักผ่อนตามอัธยาศัย (ลูกค้าสามารถชิมอาหารยามเย็นได้หลายร้าน)

วันที่สอง

08.00 น. ลูกค้ารับประทานอาหารเช้าของโรงแรม ซึ่งทางทัวร์จะไม่เร่งลูกค้า 
10.00 น.ลูกค้าเดินทางกลับ
ออกจากโรงแรม หรือ ลูกค้าจะออกสายกว่านี้ ให้ติดต่อตรงกับหน้าฟร้อนของแต่ละโรงแรม ขากลับ ลูกค้ากลับเองตามอัธยาศัย หากต้องการเรียกรถไปส่งที่สนามบิน โปรดแจ้งล่วงหน้า

โปรดเลือกโรงแรม

โรงแรมชมตรัง

ห้องดีลักซ์

ราคาท่านละ 1400 บาท

โรงแรมเมซอง

ห้องสุพีเรีย

ราคาท่านละ 1500 บาท

ห้องดีลักษ์

ราคาท่านละ 1600 บาท

โรงแรม ณ ทับเที่ยง

ห้องสุพีเรีย

ราคาท่านละ 1500 บาท

โรงแรมอิโค่อินตรัง

ห้องเตียงคู่

ราคาท่านละ 1500 บาท

โรงแรมไมตรี เฮาส์

ห้องสแตนดาร์ด

ราคาท่านละ 1400 บาท

ห้องสุพีเรีย

ราคาท่านละ 1500 บาท

ห้องแฟมิลี่ (3 ท่าน)

ราคาท่านละ 1400 บาท

โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา

ห้องสุพีเรีย

ราคาท่านละ 1800 บาท

ห้องดีลักษ์

ราคาท่านละ 1900 บาท

โรงแรมเรือรัษฎา

ห้องสุพีเรีย

ราคาท่านละ 2100 บาท

ห้องดีลักษ์

ราคาท่านละ 2600 บาท

ราคานี้รวม

 • ค่าที่พัก 1 คืน
 • อาหารเที่ยง(บุพเฟ่บนเรือ)
 • อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • ค่าเรือทัวร์นำเที่ยวทะเลตรัง
 • อุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากาก เสื้อชูชีพ
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานคนไทย
 • อาหารว่าง ผลไม้ น้ำดื่ม น้ำแข็ง
 • ค่ารถตู้รับส่งกรณีรับในเมือง
 • ค่ามัคคุเทศน์นำเที่ยวตลอดโปรแกรม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ ทุนประกัน 1,000,000 บาท

ราคานี้ไม่รวม

 • อาหารเย็น
 • รถส่งกลับสนามบิน บขส
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติ 200 บาท
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการเอกสารรับเงิน)

จองแพ็คเกจ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 43/00540 Copyright 2003 @ ทะเลตรัง.com © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำไปทำซำ้ หรือคัดลอกข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต