ห้องพักแมกไม้ รีสอร์ท

แมกไม้ รีสอร์ท

ประเภทห้อง

Twin Bed

ทวิน เบด เตียงคู่ สำหรับ 2 ท่าน

Double Bed

ดับเบิ้ล เบด เตียงเดี่ยว สำหรับ 2 ท่าน

Family 6 Pax

แฟมิลี่ ห้องสำหรับครอบครัว 4-6 ท่าน

ภาพบรรยากาศ

ช่องทางการติดต่อ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 43/00540 Copyright 2003 @ ทะเลตรัง.com © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำไปทำซำ้ หรือคัดลอกข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต