ศูนย์รวมบริการให้เช่าเรือ Speeboat ในจังหวัดตรัง รวมทุกขนาด

บริการให้เช่าเรือ Speedboat มีทุกขนาด รับจัดกรุ๊ปทัวร์ หมู่คณะ ท่องทะเลตรัง และมีบริการ รับ-ส่ง เข้าเกาะต่างๆ ในจังหวัดตรัง

ขนาด 12 ที่นั่ง

มีให้บริการ ท่องทะเลตรัง ทุกรูปแบบ ทุกโปรแกรม ที่ลูกค้าสนใจ

มีบริการ น้ำ น้ำแข็ง เสื้อชูชีพ อุปกรณ์ดำน้ำ ไกด์

ขนาด 22 ที่นั่ง

มีให้บริการ ท่องทะเลตรัง ทุกรูปแบบ ทุกโปรแกรม ที่ลูกค้าสนใจ

มีบริการ น้ำ น้ำแข็ง เสื้อชูชีพ อุปกรณ์ดำน้ำ ไกด์

ขนาด 35 ที่นั่ง

มีให้บริการ ท่องทะเลตรัง ทุกรูปแบบ ทุกโปรแกรม ที่ลูกค้าสนใจ

มีบริการ น้ำ น้ำแข็ง เสื้อชูชีพ อุปกรณ์ดำน้ำ ไกด์

ขนาด 40 ที่นั่ง

มีให้บริการ ท่องทะเลตรัง ทุกรูปแบบ ทุกโปรแกรม ที่ลูกค้าสนใจ

มีบริการ น้ำ น้ำแข็ง เสื้อชูชีพ อุปกรณ์ดำน้ำ ไกด์

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 43/00540 Copyright 2003 @ ทะเลตรัง.com © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำไปทำซำ้ หรือคัดลอกข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต