fbpx

วางแผนเที่ยว

Your Plan

วางแผนเที่ยวด้วยตัวเอง

A

ท่องทะเลตรัง 3 เกาะ
ถ้ำมรกต(เกาะมุกต์) – เกาะกระดาน(จุดที่ 1) – เกาะกระดาน (จุดที่ 2) – เกาะเชือก

ทัวร์จะเริ่มเวลา 08.00-08.30 น. รถตู้จะรับในเมืองตรัง เดินทางมายังท่าเรือปากเมง 09.30 น. เรือพร้อมออกไปท่องทะเล 10.00 น.มุ่งหน้าสู่ “ถ้ำมรกต” ชมความมหัศจรรย์ภายในถ้ำ 11.30 น. เดินทางไปยัง “เกาะกระดาน”(จุดที่ 1) พร้อมทานอาหารเที่ยง จากนั้นชมความสวยงามของหาดทรายขาวและเล่นน้ำตามอัธยาศัย 13.00 น. เดินทางไปที่ “อ่าวไผ่” (เกาะกระดานจุดที่ 2) เพื่อดำน้ำดูปะการัง ปลาหลากหลายชนิดให้ท่านได้ชม 14.00 น. เดินทางต่อมายัง “เกาะเชือก” เป็นแห่งความสมบูรณ์ของการดำน้ำ 16.00 น.เดินทางกลับสู่ท่าเรือปากเมงโดยสวัสดิภาพ 

B

เกาะรอก เกาะม้า

  เกาะรอกนอก – เกาะรอกใน – เกาะม้า

ทัวร์จะเริ่มเวลา  08.00-08.30 น. รถตู้จะรับในเมืองตรัง เดินทางมายังท่าเรือปากเมง 09.30 น. เรือพร้อมออกเดินทางไปยังเกาะรอก 11.00น. เดินทางมุ่งหน้าสู่ “เกาะรอกนอก” เพื่อชมความงามของราชินีแห่งท้องทะเลอันดามัน ดำน้ำดูปะการัง 12.00 น. พักทานอาหารเที่ยงบนเกาะรอกนอก ฝั่งอุทยาน พักผ่อน เล่นน้ำ ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย 13.00 น. ออกเดินทางไปยัง “เกาะรอกใน” เพื่อไปดำน้ำดูปะการัง  14.30น. เดินทางสู่เกาะม้า ซึ่งเป็นจุดดำน้ำที่สุดท้ายของโปรแกรมนี้ 16.00 น. เดินทางกลับ สู่ท่าเรือปากเมง

C

เกาะเหลาเหลียง

เกาะเหลาเหลียงพี่ – เกาะเหลาเหลียงน้อง – เกาะตะเกียง

ทัวร์จะเริ่มเวลา  08.00-08.30 น. รถตู้จะรับในเมืองตรัง 09.30 น.ออกจากท่าเรือปากปรน (หาดสำราญ) มุ่งหน้าสู่เกาะตะเกียง 10.15 น.เดินทางถึงเกาะตะเกียง มีหาดทรายขาวยาวประมาณ 100 เมตร มีแนวปะการังแข็งที่ยังสวยงามทั้งยังค่อยข้างสมบูรณ์ 11.00 น.ดำน้ำต่ออีกจุดที่หัวเกาะเหลาเหลียงพี่นี่เองจะเป็นที่อยู่ของปะการังอ่อนเจ็ดสี 11.30 น.เดินทางถึงเกาะเหลาเหลียงน้อง รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ 14.00 น.ใช้เวลาช่วงบ่ายสัมผัสหาดทราย เล่นน้ำริมชายหาด 15.30 น.เดินทางถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ

D

พายเรือคายัค

คลองจระเข้ขาว – ถ้ำจระเข้ขาว – ถ้ำเจ้าคุณ

เริ่มทัวร์ 08.30 น. เจ้าหน้าที่รับที่จุดนัดหมาย ท่าเรือหาดยาว และเราเดินทางด้วยเรือหางยาวกันไปก่อน 09.00 น. มาจอดกันที่ปากทางเข้าคลองจระเข้ขาว จากนั้นก็พายเรือคายัคเข้าไปชมนกชมไม้ 10.00 น. ลอดถ้ำจระเข้ขาวกัน ไฮไลท์ที่มืด มีเพียงแสงสว่างเดียวภายในลำคลอง คือไฟฉายที่สอดส่องบรรยากาศภายในถ้ำ 10.30 น. ปลายอุโมงค์จะเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่รายล้อมด้วยหุบเขา 11.00 น. จากนั้นเราจะไปบุกตะลุยถ้ำเจ้าคุณกันต่อ ซึ่งภายในนั้นเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อย 12.00 น. กลับมาชมความงามที่หาดยาวจะเป็นภูเขาที่คล้ายกระโดงฉลาม ทริปจะแบ่งเป็นสองช่วง เช้า หรือบ่ายเลือกได้เลย ถ้ามาช่วงบ่ายเสร็จเย็นๆ ได้ชมพระอาทิตย์ตกอีกด้วย

E

พายเรือคายัค / ชมปลาพะยูน ที่เกาะลิบง

F

นั่งตุ๊ก ตุ๊ก หัวกบเที่ยวเมืองตรัง

โบสถ์คริสต์จักร – ตึกชิโนโปรตุกีส –  สถานีรถไฟ – หอนาฬิกา – บ้านนายชวน หลีกภัย – อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี 

ศาลเจ้าทามกงเยี้ย – วัดมัชฌิมภูมิ – สวนสาธารณสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95

G

City Tour ตรัง

ถ้ำเลเขากอบ – วังเทพธาโร – เขาหัวแตก – ศูนย์ศิลปะวิถี ตรัง – ต้นยางพาราต้นแรก – บ้านพระยารัษฏา สถานีรถไฟกันตัง – สะพานยอดไม้

ทัวร์จะเริ่มเวลา 09.30. น.รถรอรับท่าน ณ สนามบินตรัง สถานีรถไฟตรัง บขสตรัง เตรียมพร้อมเดินทางไปยัง เขาหัวแตก 10.10 น. เดินทางสู่ “เขาหัวแตก” เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบการผจญภัยด้วยกิจกรรมทางน้ำ ต่อด้วย “ศูนย์ศิลปะวิถี” เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และฐานรากของบรรพบุรุษ 12.00 น. นำท่านรับประทานอาหารพื้นบ้าน ณ ร้านอาหารแลวิว (อาหารเที่ยงไม่รวมในแพ็คเกจ)   13.00 น. เดินทางสู่ “ถ้ำเลเขากอบ” ลงเรือท้องแบน เที่ยวชม ความมหัศจรรย์ของถ้ำ จากนั้นนำท่านชม “วังเทพทาโร” เป็นการเอาไม้เทพทาโรมาประกอบกันเป็นรูปมังกร 14.30 น. เดินทางต่อไปยัง “พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี” ชมประวัติอดีตของเจ้าเมืองตรัง และแวะชม “ต้นยางพาราต้นแรก” ของประเทศไทย 16.00 น.ดินทางต่อไปยัง “สะพานยอดไม้”  สวนพฤกษศาสตร์ 17.00 น. เดินทางกลับเข้ายังสู่ตัวเมืองตรัง

H

City Tour กระบี่

สระมรกต – น้ำตกร้อน – ถ้ำเลเขากอบ

ทัวร์จะเริ่มเวลา 07.50 – 08.30 น. รถรับคณะตามโรงแรมต่าง ๆ 09.00 น. เดินทางสู่ อ.คลองท่อม โดยรถปรับอากาศ 10.00 น. นำท่านสู่ “น้ำตกร้อน” Unseen in Thailand สปาแห่งธรรมชาติ 12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิก ท่ามกลางบรรยากาศ สบาย ๆ 13.00 น. นำท่านเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขานอจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของประเทศไทย “สระมรกต” Unseen in Thailand สระน้ำสีเขียวมรกต ใจกลางป่า เปรียบได้ดั่งเป็นสระว่ายน้ำกลาง ธรรมชาติ 15.00 น. เดินทางถึง ถ้ำเลเขากอบ 16.00 น. นำท่านส่งโรงแรมที่พัก โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจไปอีกนานเท่านาน

หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าที่จองตั๋วกลับ ตรัง สามารถแวะที่ถ้ำเลเขากอบได้ ส่วนท่านที่จองตั๋วกลับ กระบี่ ไม่สามารถไปถ้ำเลเขากอบได้

I

ท่องทะลกระบี่ 4 เกาะ

ถ้ำพระนาง – อ่าวไร่เลย์ – ทะเลแหวก 

 เกาะปอดะ – เกาะไก่

เริ่มทัวร์ 07.50 น. รถรับคณะ ตามโรงแรมต่างๆ เดินทางสู่ท่าเรือเกาะพีพี ทัวร์ 09.00 น. ลงเรือ Speed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ เดินทางมุ่งหน้าท่องทะเลกระบี่ 09.30 น. นำท่านสู่หาด “ถ้ำพระนาง” ชายหาดที่สวยงามระดับโลก “อ่าวไร่เลย์” ตะวันออก สถานที่ปีนผาระดับโลก 10.30 น. นำท่านชม “ทะเลแหวก” Unseen in Thailand สันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับและเกาะหม้อ 11.00 น. ถ่ายรูป    “เกาะไก่” เกาะหินปูนกลางทะเลที่ถูกทั้งลมและฝน กัดกล่อนเป็นเขารูปร่างเหมื่อน หัวไก่ 12.00 น. นำท่านขึ้น “เกาะปอดะ” บริการ อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน สบายๆ 14.00 น. เดินทางถึงท่าเรือเกาะพีพี ทัวร์ โดยสวัสดิภาพ

J

เกาะห้อง

เกาะผักเบี้ย – เกาะเหลาลาดิง 

เกาะห้องลากูน – เกาะห้อง

ทัวร์จะเริ่มเวลา 07.50 – 08.30 น. รถรับคณะ ตามโรงแรมต่างๆ เดินทางสู่ท่าเรือเกาะพีพี ทัวร์ 09.00 น. ลงเรือ Speed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพเดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะห้อง 09.30 น. เดินทางถึงเกาะห้อง นำท่านชม ทะเลใน (Lagoon) น้ำทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมด้วยหน้าผาหินปูน 10.30 น. นำท่านสู่ เกาะผักเบี้ย – เกาะไร่ เกาะที่มีความเงียบสงบ สวยงามด้วยธรรมชาติที่แต่งแต้มสีสันได้อย่างลงตัว 11.00 น. นำท่านสู่ เกาะลาดิง (paradise island) เกาะเล็ก ๆ ที่ถูกซ่อนไว้โดยป่าเกาะ สวยงามด้วยหาดทราย ส่วนตัว เชิญทุกท่านดำน้ำดูปะการังหน้าหาด 12.00 น. นำท่านขึ้น เกาะห้อง บริการ อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์  ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน สบายๆ ด้วยเสียงคลื่นและสายลมที่พัด ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย หลังอาหารเชิญทุกท่านเล่นน้ำตามอัธยาศัย 15.00 น. เดินทางถึงท่าเรือเกาะพีพี ทัวร์ โดยสวัสดิภาพ 

K

ท่องทะเลกระบี่ เกาะพีพี

เกาะไม้ไผ่ – เกาะพีพีดอน – เกาะพีพีเล 

 ถ้ำไวกิ้ง – เกาะพีพี – อ่าวลิง

ทัวร์จะเริ่มเวลา 07.50 – 08.00 น. รถรับคณะ ตามโรงแรมต่างๆ เดินทางสู่ท่าเรือเกาะพีพี ทัวร์ 08.30 น. ลงเรือ Speed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพเดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะพีพี 09.30 น. นำท่านสู่ เกาะไม้ไผ่ เกาะที่สวยที่สุดของ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี 10.30 น. เดินทางไปยัง “เกาะพีพีดอน” นำท่านดำน้ำ ดูปะการัง จากนั้นไปต่อกันที่ “เกาะพีพีเล”(อ่าวรากูน) พบกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมผาหินปูนอันสูงชัน ถัดไปอีกนิดจะเห็น “ถ้ำไวกิ้ง” สถานที่เก็บรังนกนางแอ่น 12.00 น. นำท่านขึ้น “เกาะพีพี” จุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวของหมู่เกาะพีพี บริการอาหารกลางวันแบบเซ็ทโต๊ะ ณ ห้องอาหารพีพี ปริ๊นเซส รีสอร์ท หลังอาหารเชิญทุกท่านเดินเล่น เที่ยวชมวิถีชีวิตชาวเกาะพีพีตามอัธยาศัย 14.00 น. ออกเดินทางกันต่อสู่ “อ่าวลิง” จุดดำน้ำที่มีปะการังอุดมสมบูรณ์ หลากสายพันธุ์ที่งดงาม และชมฝูงปลาสวยงามนานาชนิดที่แหวกว่ายรอบ ๆ ตัว 15.00 น. เดินทางกลับท่าเรือเกาะพีพี ทัวร์ โดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ

L

ล่องเรือทะเลน้อยพัทลุง

ทัวร์จะเริ่มเวลา 06.30 น. รับท่านที่โรงแรมหรือจุดนับพบแล้วออกเดินทางสู่ อ. ควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อ ล่องเรือดูนกทะเลน้อย พัทลุง หรือ นั่งเรือชมดอกบัวทะเลน้อย 07.45 น. ถึงทะเลน้อยแล้ว ให้ท่านได้นั่งเรือหางยาวเพื่อไปยังส่วนต่างๆของ ทะเลน้อย 09.30 น. พาท่านเดินชมหมู่บ้าน ทะเลน้อย ชมวิถีชีวิตของชาวทะเลน้อย 10.45 น. ออกเดินทางกลับไปยังเมืองตรัง 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารเขาพับผ้า 12.45 น. พาท่านชม น้ำตกกะช่อง ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดตรัง 14.00 น. เดินทางกลับสู่เมืองตรังและส่งท่านกลับไปยังโรงแรม

M

เกาะหลีเป๊ะ

เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ – เกาะหินงาม 

ร่องน้ำจาบัง – เกาะราวี – เกาะยาง – เกาะอาดัง

ทัวร์จะเริ่ม 08.30 – 09.00 น. ลูกค้าเดินทางถึงท่าเรือปากบารา และลงเรือนำเที่ยว 09.30 น. ออกเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางแวะ เกาะไข่ ให้ท่านได้แวะชมซุ้มประตูหินซึ่งเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล 11.30 น. เดินทางมายังจุดที่สอง หาดทรายขาว เกาะราวี ที่มีหาดทรายขาวและเวิ้งอ่าวที่สวยงาม รับประทานอาหารเที่ยงบนเกาะ (อาหารกล่อง) 13.00 น. หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อย ให้ท่านเล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการังบริเวณ อ่าวสอง หลังจากนั้นมุ่งหน้าต่อไปยัง ร่องน้ำจาบัง จุดดำน้ำที่มีปะการังอ่อนเจ็ดสีที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในอันดามัน 15.00 น. เดินทางต่อไปยัง เกาะหินงาม ที่มีหาดหินเรียงร้อยกันเป็นหมื่นเป็นแสนก้อน ยามน้ำทะเลซัดขึ้นมา หินเหล่านี้จะเปียกเปล่งประกายสีดำนิลสวย 16.00 น. หลังจากอิ่มกับทะเลสตูลกันแล้ว นำท่านเดินทางกลับท่าเรือปากบารา

N

ล่องแก่งภูผาเพชร

ถ้ำภูผาเพชร – ล่องแก่งวังสายทอง

ทัวร์จะเริ่มเวลา 09.00 น. เจอคณะ ณ จุดนัดพบ หน้าทางเข้าถ้ำภูผาเพชร 09.30 น. ถ้ำน้อยใหญ่กว่า 20 ห้อง ชื่อเรียกต่างกันออกไป เนื้อที่ภายในถ้ำ 50 ไร่ ทางขึ้นเป็นบันได 335 ขั้นใช้เวลาเที่ยวชมประมาณ 2 ชั่วโมง 10.30 น. สำรวจถ้ำ ห้องปะการัง มีหินงอกหินย้อยคล้ายปะการังในทะเล ห้องม่านเพชร ลักษณะคล้ายผ้าม่านแขวนซ้อนกัน ห้องพญานาคเห็นหินงอกต่อตัวกันคล้ายงูใหญ่ ส่วนห้องมรกตจะมีสีเขียว ส่องแสงระยิบระยับคล้ายสีของมรกต 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 13.00 น. จากนั้นนำท่านไปยัง ล่องแก่งวังสายทอง สายน้ำหลักของต้นน้ำปากบารา ที่มีน้ำใส หินสวย สองฝั่งคลองตลอดเส้นทาง 15.30 น. ล่องแก่งถึงที่หมาย อิสระกับการเล่นน้ำลำธาร อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ติดต่อสอบถาม

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 43/00540 Copyright 2003 @ ทะเลตรัง.com © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำไปทำซำ้ หรือคัดลอกข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต