fbpx

รวมที่พักบนเกาะไหง

KOH NGAI

  เกาะไหง แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ที่เปรียบเสมือนเป็นเพชรเม็ดงามแห่งทะเลอันดามัน ชายหาดที่แสนสงบ ผู้คนไม่พลุกพล่าน และธรรมชาติสวยงาม น้ำทะเลใสจนสามารถมองเห็นพื้นทรายและปะการังเบื้องล่างได้เลยทีเดียว 

แนะนำเกาะไหงจ้า

เรือไปเกาะไหง

ขึ้นเรือที่ท่าเรือปากเมง

เกาะไหงไปเกาะมุกต์

หน้าหาดเกาะไหง

เกาะไหงไปลันตา

หน้าหาดเกาะไหง

เกาะไหงไปเกาะกระดาน

หน้าหาดเกาะไหง

เกาะไหงไปหลีเป๊ะ

หน้าหาดเกาะไหง

เช่าเรือเที่ยว

ติดต่อฝ่ายขาย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 43/00540 Copyright 2003 @ ทะเลตรัง.com © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำไปทำซำ้ หรือคัดลอกข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต