fbpx

รวม 26 ที่พัก บนเกาะลิบง

คิดจะพัก ให้คิดถึงที่พักบนเกาะลิบง

อัพเดต 26 ที่พักบนเกาะลิบง พร้อมเปิดให้บริการ ให้ท่านได้สัมผัสกับธรรมชาติ และสัมผัสกับควมเป็นอยู่ของชาวบ้านบนเกาะลิบง นั่งรถสามล้อพ่วง เที่ยวรอบเกาะ เช่น สะพานหิน หอชมพะยูน หมู่บ้านชาวบ้าน สะพานชวนหลีกภัย เป็นต้น

รวมที่พักเกะลิบง

รวมที่พักบนเกาะลิบง

1 รีวิว
รวมที่พักลิบง

อันดาเลย์ บีช รีสอร์ท

ที่อยู่ : 117/4 หมู่ 5 ตำบล เกาะลิบง อำเภอ กันตัง  จังหวัด ตรัง 92110

 

เว็ปไซต์ : http://www.andalayresort.com

Facebook : Andalaybeachresort

ราคาเริ่มต้น คืนละ 4,500 บาท

2 รีวิว
รวมที่พักลิบง

ซีบรีซ รีสอร์ท

 ที่อยู่ : 2 หมู่ 5 ตำบล เกาะลิบง อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง 92110

Facebook : Sea Breeze Resort kohlibong

ราคาเริ่มต้น คืนละ 900 บาท

3 รีวิว
รวมที่พักลิบง

เลอดูก็องลิบง รีสอร์ท

ที่อยู่ : 15 หมู่ 5 ตำบล เกาะลิบง อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง 92110

เว็ปไซต์ : https://www.ledugong.com

Facebook : Le Dugong Libong Resort

ราคาเริ่มต้น คืนละ 1,200 บาท

4 รีวิว
รวมที่พักลิบง

ลิบงแคมป์

ที่อยู่ : 34/3 หมู่ 7 บ้านหาดทรายแก้ว ต.เกาะลิบง อำเภอ กันตัง จ.ตรัง 92110

เว็ปไซต์ : http://www.libongcamp.com

Facebook : ลิบงแคมป์

ราคาเริ่มต้น คืนละ 700 บาท

5 รีวิว
รวมที่พักลิบง

เกาะลิบง มัลดีฟส์

ที่อยู่ : 134 ตำบล เกาะลิบง อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง 92110

Facebook : เกาะลิบง มัลดีฟส์ โฮมสเตย์

ราคาเริ่มต้น คืนละ 350 บาท

6 รีวิว
รวมที่พักลิบง

บ้านกำนันดำ โฮมสเตย์

ที่อยู่ : ตำบล เกาะลิบง อำเภอ กันตัง ตรัง 92110

Facebook : บ้านกำนันดำ โฮมสเตย์ เกาะลิบง

ราคาเริ่มต้น คืนละ 1,000 บาท

7 รีวิว
รวมที่พักลิบง

ลิบงบีช รีสอร์ท

ที่อยู่ : 118/1 หมู่ 5 ตำบล เกาะลิบง อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง 92110

Facebook : Libong Beach Resort

ราคาเริ่มต้น คืนละ 1,000 บาท

8 รีวิว
รวมที่พักลิบง

ดูหยง โฮมสเตย์

ราคาเริ่มต้น คืนละ 700 บาท

9 รีวิว
รวมที่พักลิบง

จ๊ะไหน โฮมสเตย์

ที่อยู่ : 97/3 หมู่ 4 ตำบล เกาะลิบง อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง 92110

Facebook : จ๊ะไหนโฮมสเตย์ เกาะลิบง

ราคาเริ่มต้น คืนละ 300 บาท

10 รีวิว
รวมที่พักลิบง

โฮมฮาลาน โฮมสเตย์

ที่อยู่ : ตำบล เกาะลิบง อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง 92110

Facebook : โฮมฮาลาล ที่พักเกาะลิบง

ราคาเริ่มต้น คืนละ 900 บาท

11 รีวิว
รวมที่พักลิบง

BN เกาะลิบง โฮมสเตย์

ที่อยู่ : ตำบล เกาะลิบง อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง 92110

Facebook : BN เกาะลิบงโฮมสเตย์

ราคาเริ่มต้น คืนละ 1,300 บาท

12 รีวิว
รวมที่พักลิบง

เฟียร์ญ่า โฮมสเตย์

ที่อยู่ : 40 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110

Facebook : เฟียร์ญ่าโฮมสเตย์เกาะลิบง

ราคาเริ่มต้น คืนละ 1,000 บาท

13 รีวิว
รวมที่พักลิบง

บ้านลิบง โฮมสเตย์

ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 บ้านหาดทรายแก้ว ตำบล เกาะลิบง อำเภอ กันตัง ตรัง 92110

Facebook : บ้านลิบง โฮมสเตย์

ราคาเริ่มต้น คืนละ 800 บาท

14 รีวิว
รวมที่พักลิบง

บ้านเราริมเล โฮมสเตย์

ราคาเริ่มต้น คืนละ 900 บาท

15 รีวิว
รวมที่พักลิบง

ลูกดกแน่ โฮมสเตย์

ที่อยู่ : 32/4 หมู่ 7 ตำบล เกาะลิบง อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง 92110

Facebook : ลูกดกแน่โฮมสเตย์

ราคาเริ่มต้น คืนละ 800 บาท

16 รีวิว
รวมที่พักลิบง

ดีนแดน โฮมสเตย์

ที่อยู่ : ตำบล เกาะลิบง อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง 92110

Facebook : ดีนแดนโฮมสเตย์@เกาะลิบง

ราคาเริ่มต้น คืนละ 300 บาท

17 รีวิว
รวมที่พักลิบง

สโรชาสไตล์เล โฮมสเตย์

ที่อยู่ : หมู่ 4 ตำบล เกาะลิบง อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง 92110

Facebook : สโรชาสไตล์เล โฮมสเตย์เกาะลิบง

ราคาเริ่มต้น คืนละ 900 บาท

18 รีวิว
รวมที่พักลิบง

ญดา โฮมสเตย์

ที่อยู่ : 126/1 ตำบล เกาะลิบง อำเภอ กันตัง จังหวัดตรัง 92110

Facebook : ญดาโฮมสเตย์

ราคาเริ่มต้น คืนละ 800 บาท

19 รีวิว
รวมที่พักลิบง

สองนารี โฮมสเตย์

ที่อยู่ : ตำบล เกาะลิบง อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง 92110

Facebook : สองนารีโฮมสเตย์ เกาะลิบง

ราคาเริ่มต้น คืนละ 800 บาท

20 รีวิว
รวมที่พักลิบง

ข้าวยำลิบง โฮมสเตย์

ที่อยู่ : 110 หมู่ 4 ตำบล เกาะลิบง อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง 92110 

Facebook : ข้าวยำลิบงโฮมสเตย์

ราคาเริ่มต้น คืนละ 900 บาท

21 รีวิว
รวมที่พักลิบง

เกาะลิบงซันไรส์ โฮมสเตย์

ที่อยู่ : 9/4 หมู่ 1 ตำบล เกาะลิบง อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง 92110

Facebook : เกาะลิบงซันไรส์โฮมสเตย์

ราคาเริ่มต้น คืนละ 600 บาท

22 รีวิว
รวมที่พักลิบง

สะพานลิบง โฮมสเตย์

ที่อยู่ : 98/1 หมู่ 4 ตำบล เกาะลิบง อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง 92110

Facebook : สะพานลิบง โฮมสเตย์

ราคาเริ่มต้น คืนละ 300 บาท

23 รีวิว
รวมที่พักลิบง

เกาะลิบง ชาวประมงโฮมสเตย์

ที่อยู่ : ตำบล เกาะลิบง อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง 92110

Facebook : เกาะลิบง ชาวประมง โฮมสเตย์

ราคาเริ่มต้น คืนละ 800 บาท

24 รีวิว
รวมที่พักลิบง

บ้านรักษ์ลิบง

ที่อยู่ : ตำบล เกาะลิบง อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง 92110

Facebook : บ้านรักลิบง ณ เกาะลิบง

ราคาเริ่มต้น คืนละ 1,200 บาท

25 รีวิว
รวมที่พักลิบง

บ้านหัวเรือ โฮมสเตย์

ที่อยู่ : ตำบล เกาะลิบง อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง 92110

Facebook : บ้านหัวเรือ โฮมสเตย์ เกาะลิบง

ราคาเริ่มต้น คืนละ 800 บาท

26 รีวิว
รวมที่พักลิบง

บ้านเลขที่ 1 โฮมสเตย์

ที่อยู่ : 1 หมู่ 4 ตำบล เกาะลิบง อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง 92110

Facebook : บ้านเลขที่๑ โฮมสเตย์

ราคาเริ่มต้น คืนละ 900 บาท

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 43/00540 Copyright 2003 @ ทะเลตรัง.com © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำไปทำซำ้ หรือคัดลอกข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต