ทัวร์เกาะห้อง ทะเลใน เกาะผักเบี้ย

เที่ยวเกาะห้อง ทะเลใน

แพ็คเกจทัวร์เที่ยวทะเลกระบี่ แบบไปเช้าเย็นกลับ ท่องทะเล เกาะห้อง ทะเลใน เรือออกทุกวัน
รหัส KRABI-002
เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ราคาผู้ใหญ่

฿ 1200 บาท / ราคาต่อท่าน
 • ขึ้นเรือที่ท่าเรือหาดนพ
 • ลูกค้าต้องมาก่อน 09.00 น.

ราคาเด็ก

฿ 900 บาท / ราคาต่อท่าน
 • ขึ้นเรือที่ท่าเรือหาดนพ
 • ลูกค้าต้องมาก่อน 09.00 น.

โปรแกรมทัวร์

รถตู้เดินทางรับท่านตามที่พักต่างๆในจังหวัดกระบี่ เพื่อเตรียมตัวมุ่งหน้าสู่ท่าเรือพีพี

 – ในเมือง รับ 08.00 น. – 08.15 น.          – ในอ่าวนาง รับ 08.30 น. – 08.40 น.

    – ในทับแขก รับ 07.50 น. – 08.00 น.       – ในคลองม่วง รับ 08.30 น. – 08.15 น.

09.00 น. ออกเดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่เกาะห้อง(ใช้เวลาประมาณ 20 นาที)

09.30 น. ดินทางถึง เกาะห้อง ทะเลใน (Lagoon) ล้อมรอบด้วยผาหินปูน น้ำทะเลใสสะอาดเขียวดั่งมรกต

10.30 น. มุ่งหน้าสู่ เกาะผักเบี้ย เกาะไร่ ให้ท่านได้ชมบรรกาศโดยรอบที่ประกอบด้วย เกาะยาวน้อย , ยาวใหญ่ และหาดทับแขก

11.00 น. ระหว่างทางแวะ เกาะลาดิง ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ให้ท่านได้ลงไปสัมผัสกับความสวยงามกัน

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันบน เกาะห้อง บริการ อาหารแบบปิกนิก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมเตรียม ตัวเดินทางกลับ

15.00 น. เดินทางกลับ ถึงท่าเรือ ส่งท่านกลับโรงแรมที่พัก(กระบี่)โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

หมายเหตุ   :  โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศและความเหมาะสม

ราคานี้รวม

 • ค่ารถรับ - ส่ง ที่พักในกระบี่ - ท่าเรือ
 • ค่าบริการเรือSpeedboat
 • ค่าอาหารกลางวัน
 • เสื้อชูชีพ , หน้ากากดำน้ำ
 • อาหารว่าง ผลไม้ น้ำดื่ม น้ำแข็ง
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน
 • ค่ามัคคุเทศน์นำเที่ยวตลอดโปรแกรม

ราคานี้ไม่รวม ( ลูกค้าจ่ายเอง)

 • ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติ 400 บาท
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการเอกสารรับเงิน)

เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 43/00540 Copyright 2003 @ ทะเลตรัง.com © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำไปทำซำ้ หรือคัดลอกข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต