ทัวร์เกาะพีพี

ทัวร์หมู่เกาะพีพี

แพ็คเกจทัวร์เที่ยวทะเลกระบี่ แบบไปเช้าเย็นกลับ ท่องทะเล หมู่เกาะพีพี เรือออกทุกวัน
รหัส KRABI-003
เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ราคาผู้ใหญ่

฿ 1500 บาท / ราคาต่อท่าน
 • ขึ้นเรือที่ท่าเรือหาดนพ
 • ลูกค้าต้องมาก่อน 09.00 น.

ราคาเด็ก

฿ 1000 บาท / ราคาต่อท่าน
 • ขึ้นเรือที่ท่าเรือหาดนพ
 • ลูกค้าต้องมาก่อน 09.00 น.

โปรแกรมทัวร์

รถตู้เดินทางรับท่านตามที่พักต่างๆในจังหวัดกระบี่ เพื่อเตรียมตัวมุ่งหน้าสู่ท่าเรือพีพี

 – ในเมือง รับ 08.00 น. – 08.15 น.          – ในอ่าวนาง รับ 08.30 น. – 08.40 น.

    – ในทับแขก รับ 07.50 น. – 08.00 น.       – ในคลองม่วง รับ 08.30 น. – 08.15 น.

09.00 น.ออกเดินทางสู่หมู่เกาะพีพี

09.30 น.  อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach เชิญท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและเล่นน้ำ – อ่าวโล๊ะซามะ นำท่านดำน้ำ ดูปะการัง ณ จุดนี้ท่านสามารถชมปลาตัวโต ๆ ได้หลากหลายชนิด ปะการังที่สวยงามและดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตูนมากมาย – อ่าวปิเละ ชมทะเลใน (Lagoon) พบกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมผาหินปูนอันสูงชัน – ถ้ำไวกิ้ง สถานที่เก็บรังนกนางแอ่น

12.00 น. นำท่านขึ้น เกาะพีพีดอน จุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวของหมู่เกาะพีพี บริการอาหารกลางวันแบบเซ็ทโต๊ะ ณ ห้องอาหารพีพีปริ๊นเซสรีสอร์ท หรือเทียบเท่า หลังอาหารเชิญทุกท่านเดินเล่น เที่ยวชมวิถีชีวิตชาวเกาะพีพีตามอัธยาศัย

14.00 น. นำท่านลงเรือ Speed Boat นำท่านสู่ อ่าวรันตี หรือ หินกลาง (ต้องขึ้นอยู่กับสภาอากาศในขณะนั้น) จุดดำน้ำที่มีปะการังที่อุดมสมบูรณ์มาก ๆ และฝูงปลานานาชนิดที่สวยงาม

15.00 น. นำท่านสู่ เกาะไม้ไผ่ เกาะที่สวยที่สุดของ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี ซึ่งความ สวยงามของเกาะนี้ ททท.ตั้งฉายาว่า ดงปะการังแสนไร่ เชิญทุกท่านพักผ่อนและเล่นน้ำตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ท่าเรือ

17.00 น. เดินทางถึงท่าเรือ เดินทางโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ   :  โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศและความเหมาะสม

ราคานี้รวม

 • ค่ารถรับ - ส่ง ที่พักในกระบี่ - ท่าเรือ
 • ค่าบริการเรือSpeedboat
 • ค่าอาหารกลางวัน
 • เสื้อชูชีพ , หน้ากากดำน้ำ
 • อาหารว่าง ผลไม้ น้ำดื่ม น้ำแข็ง
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน
 • ค่ามัคคุเทศน์นำเที่ยวตลอดโปรแกรม

ราคานี้ไม่รวม ( ลูกค้าจ่ายเอง)

 • ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติ 400 บาท
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการเอกสารรับเงิน)

เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 43/00540 Copyright 2003 @ ทะเลตรัง.com © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำไปทำซำ้ หรือคัดลอกข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต