ทัวร์ทะเลกระบี่ 4 เกาะ

ทะเลกระบี่ 4 เกาะ

แพ็คเกจทัวร์เที่ยวทะเลกระบี่ แบบไปเช้าเย็นกลับ ท่องทะเล  4 เกาะ เรือออกทุกวัน
รหัส KRABI-001
เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ราคาผู้ใหญ่

฿ 750 บาท / ราคาต่อท่าน
 • ขึ้นเรือที่ท่าเรือหาดนพ
 • ลูกค้าต้องมาก่อน 09.00 น.

ราคาเด็ก

฿ 400 บาท / ราคาต่อท่าน
 • ขึ้นเรือที่ท่าเรือหาดนพ
 • ลูกค้าต้องมาก่อน 09.00 น.

โปรแกรมทัวร์

รถตู้เดินทางรับท่านตามที่พักต่างๆในจังหวัดกระบี่ เพื่อเตรียมตัวมุ่งหน้าสู่ท่าเรือพีพี

 – ในเมือง รับ 08.00 น. – 08.15 น.          – ในอ่าวนาง รับ 08.30 น. – 08.40 น.

    – ในทับแขก รับ 07.50 น. – 08.00 น.       – ในคลองม่วง รับ 08.30 น. – 08.15 น.

09.00 น. ลงเรือ Speed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ เดินทางท่องทะเลกะบี่ (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) บนเรือมีบริการน้ำดื่มเย็นๆ

09.30 น. นำท่านสู่หาด ถ้ำพระนาง ชายหาดที่สวยงามระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 10 ด้านความสวยงาม จากนั้นนำท่านชม

       ถ้ำพระนาง ถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่นับถือของชาวเรือ กราบสักการะเพื่อเป็นสิริมงคล

      อ่าวไร่เลย์ ตะวันออก สถานที่ปีนผาระดับโลก ชมนักปีนผาที่มาจากทั่วโลกที่มาทดสอบความสวยงามของ   หน้าผาหินปูน

10.30 น. นำท่านชมทะเลแหวก Unseen Thailand

11.00 น. ถ่ายรูป เกาะไก่ เกาะทับ และเกาะหม้อ นำท่านเดินบนสันทรายซึ่งเปรียบเสมือนท่านได้เดินอยู่กลางท้องทะเล

12.00 น. นำท่านขึ้น เกาะปอดะ บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิก ท่านจะได้รับประทานอาหารกลางวันในบรรยากาศไต้ทิวสนสบายๆด้วยเสียงคลื่นและสายลมที่พัดให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ เชิญทุกท่านเล่นน้ำตามอัธยาศัย

14.00 น. เดินทางถึงท่าเรือเกาะพีพีโดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจไปอีกนานเท่านาน

หมายเหตุ   :  โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศและความเหมาะสม

ราคานี้รวม

 • ค่ารถรับ - ส่ง ที่พักในกระบี่ - ท่าเรือ
 • ค่าบริการเรือSpeedboat
 • ค่าอาหารกลางวัน
 • เสื้อชูชีพ , หน้ากากดำน้ำ
 • อาหารว่าง ผลไม้ น้ำดื่ม น้ำแข็ง
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน
 • ค่ามัคคุเทศน์นำเที่ยวตลอดโปรแกรม

ราคานี้ไม่รวม ( ลูกค้าจ่ายเอง)

 • ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติ 400 บาท
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการเอกสารรับเงิน)

เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 43/00540 Copyright 2003 @ ทะเลตรัง.com © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำไปทำซำ้ หรือคัดลอกข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต