fbpx

ตุ๊กๆหัวกบพาเที่ยวเมืองตรัง

ตุ๊กตุ๊กหัวกบพาเที่ยวเมืองตรัง

เที่ยวเมืองตรังครึ่งวัน กับ ตุ๊ก ตุ๊ก หัวกบ

รหัส D-006

แพ็คเกจนี้เที่ยวได้ทั้งปี ไม่มีวันหยุดราชการ

ราคาเหมาตุ๊ก ตุ๊ก หัวกบ

฿ 450 บาท / ท่าน
  • ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 2 ชั่วโมง ขึ้นไป

โปรแกรม

โบสถ์คริสต์จักร / ตึกชิโนโปรตุกีส / สถานีรถไฟ / หอนาฬิกา / บ้านนายชวน หลีกภัย / อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี / ศาลเจ้าทามกงเยี้ย / วัดมัชฌิมภูมิ / สวนสาธารณสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95

ราคานี้รวม

  • ค่ารถนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ
  • ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับคนไทย

ราคานี้ไม่รวม

  • ค่าธรรมเนียมอุทยานชาวต่างชาติ 200 บาท
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ในกรณีลูกค้าร้องขอ)
  • อาหารกลางวัน

จองทัวร์

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 43/00540 Copyright 2003 @ ทะเลตรัง.com © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำไปทำซำ้ หรือคัดลอกข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต