Tag Archives: เช่าเรือตรัง

เช่าเรือ


บริการเรือหางยาวนำเที่ยวทะเลตรัง เช่น ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะม้า เกาะรอก เกาะลิบง เกาะเหลาเหลียง ด้วยเรือหางยาว บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มนุษย์สัมพันธิ์ดี สุภาพเรียบร้อย มีประกาศนียบัตรการนำเที่ยว และเรือทุกลำมีประกันภัยผู้โดยสาร


บริการเรือทัวร์ขนาดใหญ่เช่าเหมาลำ สำหรับนำเที่ยวทะเลตรัง เช่น ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะม้า เกาะรอก เกาะลิบง เกาะเหลาเหลียง เราให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มากันจำนวนมาก และต้องการความเป็นส่วนตัว 


บริการเรือสปีดโบ๊ทสำหรับท่องทะเลตรัง เช่น ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะม้า เกาะรอก เกาะลิบง เกาะเหลาเหลียง  เกาะตะเกียง ด้วยเรือสปีดโบ๊ท บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มนุษย์สัมพันธิ์ดี สุภาพเรียบร้อย มีประกาศนียบัตรการนำเที่ยว เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบาย รวดเร็ว ความเป็นส่วนตัว กลุ่มเล็กๆ ราคาอาจจะสูงกว่าเรือหางยาวและเรือทัวร์

maps